Erakorraline koosolek 30.05.2016

30.05.2016 toimunud erakorralise üldkoosoleku kokkuvõte

Esitatud päevakord:

 1. Crispin Reiväli, Eerik Tõnissoni ja Marvin Tammehoid välja arvamine ühingust seoses tahtlikult dokumentide võltsimisega, milleks oli 14.04.2016 toimunud üldkoosoleku poolt antud volituste eiramine ja otsuste ning ühingu põhikirja omavoliline muutmine, allkirja võltsimine ja juhatuse protokolli nr 1 võltsimine. Urmas Täht klubist välja arvamine seoses sellega, et olles MTÜ Ervita Shooting Club juhatuse liige, saatis ta kirja Koigi vallavalitsusele ja OÜ-le Väo Paas Koigi laskepaiga õiguste ülevõtmiseks MTÜ Ervita Shooting Club poolt, kahjustades sellega oluliselt kahe klubi vahelise koostöö võimalusi.
 2. Aasta 2015 majandusaasta arunade kinnitamine.
 3. Uue põhikirja redaktsiooni kinnitamine.
 4. Juhatuse valimised.
 5. Vastutavate isikute kinnitamine võistluste korraldamiseks.
 6. Aasta 2017 liikmetasude määramine.
 7. Informatsioonid.
 • Koosoleku algus kell 20:00
 • Üldkoosoleku ettepanek jätta välja päevakorrapunktid 2 ja 6. Päevakorrapunktid hääletati välja ühehäälselt.
 1. Crispin Reiväli, Eerik Tõnissoni ja Marvin Tammehoid välja arvamine ühingust seoses
  tahtlikult dokumentide võltsimisega, milleks oli 14.04.2016 toimunud üldkoosoleku poolt antud volituste eiramine ja otsuste ning ühingu põhikirja omavoliline muutmine, allkirja võltsimine ja juhatuse koosoleku protokolli nr 1 võltsimine. Juhatuse liikmete volituste ületamine, millega rikuti MTÜS §19 lg.1 p.4.  - juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi (§ 31) liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine. Urmas Täht klubist välja arvamine seoses sellega, et olles MTÜ Ervita Shooting Club juhatuse liige, saatis ta kirja Koigi vallavalitsusele ja OÜ-le Väo Paas Koigi laskepaiga õiguste ülevõtmiseks MTÜ Ervita Shooting Club poolt, kahjustades sellega oluliselt kahe klubi vahelise koostöö võimalusi.

Ettepanek: Seoses ühingu huvide ja tegevuse olulise kahjustamisega arvata koheselt ühingust välja Järgmised ühingu liikmed: Crispin Reiväli, Eerik Tõnisson, Marvin Tammehoid ja Urmas Täht.

Hääletamine: 25 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletuid.

Otsustati: Arvata alates 30.05.2016 kell 20:10 ühingust välja järgmised isikud: Crispin Reiväli, Eerik Tõnisson, Marvin Tammehoid ja Urmas Täht.

2. Uue põhikirja kinnitamine.

Ettepanek: Võtta vastu ja kinnitada uus põhikiri.

Hääletamine: 25 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletuid.

Otsustati: Võtta vastu uus põhikiri seisuga 30.05.2016. Põhikiri saadetud liikmetele 30.05.2016 kell 20:29.

3. Juhatuse kinnitamine.

Ettepanek: kinnitada ühingu juhatus vastavalt kehtivale põhikirjale. Juhatuse liikmeteks peale päevakorrapunkti nr 1 otsust on Endrik Kull ja Rene Rässa.

Hääletamine: 25 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletuid.

Otsustati: Kinnitada ühingu juhatuse liikmeteks Endrik Kull ja Rene Rässa.

4. Võistluste korraldamise eest vastutavate isikute kinnitamine.

Ettepanek: Anda otsustamine juhatuse pädevusse.

Hääletamine: 25 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletuid.

Otsustati: Anda võistluste korraldamise eest vastutavate isikute kinnitamine juhatuse pädevusse.

5. Informatsioonid.

 • Koosolek lõppes 30.05.2016 kell 21:00.
Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri

May-Day Rifle 2016

01.05.2016 õhtuks sai läbi juba kaks nädalat varem alguse saanud IPSC level 3 võistlus vintrelvadele, millest võtsid osa 121 laskurit üheksast erinevast riigist üle Euroopa. Põhivõistlus peteti kahel nädalavahetusel, mille ilmastikuolud erinesid üksteisele peaaegu äärmuslikult – kui esimesel oli temperatuur nulli lähedane ja sadas vihmast lumeni, siis viimasel nädalavahetusel oli suviselt soe ning päikeseline. Võistlus ise oleks võinud kulgeda organisatoorselt poolelt ladusamalt, eriti esimesel võistluspäeval kui kohtunike ja abiliste hulk jäi oodatust väiksemaks. Seevastu viimasel päeval võis juba rahule jääda. Eks Eestis samal ajal toimunud erinevad jõustruktuuride üritused mõjutasid ka meid. Igatahes on, mida järgmisel korral tuleb tähele panna. Üldiselt aga jäid võistlejad harjutustega väga rahule ja lubati kindlasti tagasi tulla.

Võistluste tulemusi saan näha IPSC Eesti regiooni lehelt ja pildikogu võistluse Facebook lehelt.

Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri

2015 kokkuvõte

Aastal 2015 võib spordiklubi olulisemateks saavutusteks pidada Koigi laskepaiga edasiarendamist ja kohandamist vastavalt IPSC nõuetele, millega on tagatud võistluste läbiviimisel ohutus ümbritsevale keskkonnale. Lisaks olemasolevatele kaevandamise käigus tekkinud vallidele on ajutiselt välja ehitatud ümbritsevad muldvallid neljale laskepositsioonile, mille tulemusena on laskepaik saanud hea hinnangu ennekõike vintrelvade treeningu- ja võistluspaigana nii kodu- kui ka välismaal, mille üheks tunnustuseks on IPSC Eesti regiooni poolt tunnustatud klassifikatsioonivõistlus “Vindimurdja 2015″.  Koigi laskepaika kasutab MTÜ Koeru LSK oma põhilise tegevuskohana, mille tarbeks on 2015 aasta jooksul hangitud hulgaliselt laskespordi harrastamiseks vajalikku inventari. Koigi laskepaigas korraldati 2015 aasta jooksul kokku 19 erinevat treening- ja spordivõistlust valdavalt vintpüssidest. Samuti jätkus tegevus Ervita laskepaigas ja Tondi lasketiirus Tallinnas, kus peeti 2015 aastal kokku 22 treeningut ja võistust püstolist.

Sportlaskmise valdkonnas korraldati kaks võistlust, millest üks oli Koeru valla külade karikavõistlus rändkarikale ja teine rahvavõistlus laskespordi propageerimiseks laiemale publikule. Samas on sportlaskmine klubis üks produktiivseim medalikoguja. Täpsemalt on klubi liige Indrek Tombak tänu oma sportlikele saavutustele toonud 2015 aastal koju medalid järgmistelt võistlustelt:

 • I.koht Eesti Meistrivõistlused, 30+30 lasku jooksev metssiga;
 • II.koht Eesti Meistrivõistlused, 30+30 lasku liikuv märk;
 • II.koht Eesti karikavõistlus, 20+20 lasku liikuv märk, segajooksud.

Meeskondlikus arvestuses toodi koju I.koha medal IPSC level 3 tasemega võistluselt “Porikuu Vint 2015″, kus Endrik Kull võistles Rifle semi-auto Open divisionis.

Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri

Relvaseaduse muudatuse eelnõu

Vabariigi valitsus plaanib muuta Relvaseadust, mille juures suurimaks muutuseks on see, et edaspidi võib isik omada ainult ühte relva enese ja vara kaitseks ning selleks võib olla kas revolver või püstol. Vint- ja sileraudsed püssid hakkavad selle eelnõu kohaselt olema lubatud ainult spordi- või jahiotstarbelisena.

Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri

Porikuu Vint 2015

03-04.oktoobril 2015 sai maha peetud Koigi laskepaigas Koeru klubi esimene võistlus, mis vastas IPSC level 3 standarditele. Paraku tuli oodatust oluliselt vähem võistlejaid kohale aga selle eest neil, kes suvatsesid osaleda, oli nautimist selle võrra rohkem. Sisuliselt läks üritus igati korda ja tänusõnad siinkohal tuleb öelda kõikidele võistlejatele, kohtunikele ja abilistele, veelkord tänud!

Ametlikud võistlustulemused leiab siit: Porikuu Vint 2015

 

Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri

4-point Cup

19.09.2015 sai maha peetud 4-punkti võistlussari, mis koosnes IPSC level 2 võistlustest püstolile ja vintpüssile. Püstolit lasti Ervita laskepaigas ja vintpüssi Koigi laskepaigas.

Tulemused vastavalt aladele leiab siit: püstol ja vintpüss

Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri

Rahutegija 2015

10-11.07.2015 toimub Koeru LSK poolt korraldatud IPSC level 2 võistlus püstoli ja revolvri divisionidele. Võistluste asukoht on Koigi karjäär. Lisainfo ja registreerimine IPSC Eesti regiooni lehelt.

Tegemist on pika päeva üritusega, mille puhul on kohal ka toitlustus ja loodetavasti kohtame ka kauplejaid ning külalisi.

Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri

Vindimurdja 2015

Aprillikuu esimesel nädalavahetusel, st 3-5.04.2015 toimus juba traditsiooniks saanud Vindimurdja võistlus, mis kujutas endast tase 2 pool-automaat vintpüssi võistlust vastavalt IPSC reeglitele. Seekordse ürituse tegi veel eriliseks see, et tänavune Vindimurdja oli üheks Eesti regiooni klassifikatsioonivõistluseks, mille tulemuste põhjal moodustatakse aasta 2016 Eesti vintpüssi koondis. Vaatamata ilmataadi tujukusele, +5 kraadisele õhutemperatuurile ning lörtsi- ja vihmasajule, läks üritus igati korda. Rahul olid nii võistlejad kui ka korraldajad ning tuli ka kosmeetilist kriitikat, mida võiks järgmine kord premini teha.

Võistluse tulemused leiab allolevatelt linkidelt:

 1. Üldkokkuvõte;
 2. Regiooni üldkokkuvõte;
 3. Meeskondlik arvestus;
 4. Kategooriad.

Vindimurdja 2015 Facebooki leht.

Mõned avaldatud videod ja pildid üritusest:

Järgmised suuremad võistlused on plaanis maha pidada 11-12.juulil, kui toimub juba traditsiooniline püstolivõistlus “Rahutegija” ning 3-4.oktoobril rahvusvaheline Level III võistlus “Porikuu vint“, mille nimigi ütleb, toimub võistlemine vintpüssidest. Kõikidel nimetatud võistlustel saavad võistelda ainult IPSC liikmed aga abilistena kaasa lüüa ja publikuna on tere tulnud kõik huvilised.

 

Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri

AR-15 Turnee

Tegime algust võistlussarjaga, mis on loodud vintpüssi ala propageerimiseks uutele ja vanadele paugutajatele. See tähendab, et kohale võivad tulla kõik, kellel huvi.
Lasta on lubatud kõikidest pool-automaat vintpüssidest kahes divisionis – open ja standard.

NB! VIIMASEL VÕISTLUSPÄEVAL KINGITAKSE ÜHELE OSALEJALE POOLAUTOMAAT VINTPÜSS “NORD ARMS AR-15″, MIS LOOSITAKSE VÄLJA KÕIKIDE OSALEJATE POOLT IGAL VÕISTLUSPÄEVAL PURKI PANDUD SEDELITE HULGAST. SEEGA, MIDA ROHKEM OSA VÕTAD, SEDA SUUREMAD ON VÕIMALUSED.

Kogu võistlussari toimub “Koigi laskepaigas” asukohaga Koigi (Kareda) karjäär, Koigi küla Koigi vald Järvamaa.

Google kaart: https://goo.gl/maps/kcKml

GPS: N 58°52’28.67″; E 25°45’29.99″
Garmin: N 58.87463°; E 25.75833°
Lisainfo e-postiga endrik@koeru.eu või telefonil 53439674.

Ametlik koostööpartner: OÜ Nord Arms

Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri

Järvamaa vint 2015

Selgitamaks välja, kes siis ikkagi on Järvamaa parim praktiliste oskustega püssilaskja alanud lamba-aastal, kutsuvad Koeru Laskespordiklubi ja Koigi Vallavalitsus Teid laskevõistlusele “Järvamaa vint 2015″, mis toimub 07.03.2015 Koigi karjääri laskepaigas.

Ürituse eesmärk on tutvustada ja propageerida Koigi laskepaika ning praktikalist laskmist, kui dünaamilist laskespordi distsipliini, mis arendab relva ohutut käsitsemist ja tõstab oluliselt isiku praktilist laskeoskust.

Kutsutud on igast omavalitsusest ja organisatsioonist kolm laskurit, kes moodustavad meeskonna või naiskonna, et konkurente täpsuse ja osavusega üle trumbata. Võistlus toimub IPSC reeglite järgi ning seda viivad läbi Eesti Praktikal-laskmise Ühingu poolt litsentseeritud instruktorid ja kohtunikud. Relvade ja laskemoona eest hoolitseb korraldaja.

Ürituse ajakava:

 • 09:00 – koguneme Koigi vallavalitsuses, kus teeme lühidalt selgeks kasutatavad relvad käsitsemine, ohutusreeglid laskmise juures ning kohtunike korraldused.
 • 11:00 – alustame võistlusega Koigi karjääris.
 • 18:00 – autasustamine võistluste asukohas. Peale võistlust saab minna Koigi valla naistepäeva peole.

Ürituse osavõtutasu on 90.- € ühe võistkonna kohta, mis sisaldab kõiki võistluskulusid. Tasumine toimub arve alusel MTÜ Koeru LSK kontole EE501010220205471220. Sularahas tasumine tuleb eelnevalt kokku leppida.

Võistlustele registreerimiseks tuleb saata e-postiga peakorraldajale järgmised andmed:

 • Asutus või organisatsioon, mida võistkond esindab;
 • Võistkonna nimi;
 • Kõigi kolme võistkonna liikme eesnimi, perekonnanimi ja sünniaasta.

Üritusele registreerimine lõppeb 27.02.2015 a.

Ürituse peakorraldaja: MTÜ Koeru LSK, e-post: koerulsk@koeru.eu, tel: 53439674, Endrik Kull.

NB! Võistluste ajal pakutakse sooja suppi ja teed.

 

Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri