Erakorraline koosolek 30.05.2016

30.05.2016 toimunud erakorralise üldkoosoleku kokkuvõte

Esitatud päevakord:

 1. Crispin Reiväli, Eerik Tõnissoni ja Marvin Tammehoid välja arvamine ühingust seoses tahtlikult dokumentide võltsimisega, milleks oli 14.04.2016 toimunud üldkoosoleku poolt antud volituste eiramine ja otsuste ning ühingu põhikirja omavoliline muutmine, allkirja võltsimine ja juhatuse protokolli nr 1 võltsimine. Urmas Täht klubist välja arvamine seoses sellega, et olles MTÜ Ervita Shooting Club juhatuse liige, saatis ta kirja Koigi vallavalitsusele ja OÜ-le Väo Paas Koigi laskepaiga õiguste ülevõtmiseks MTÜ Ervita Shooting Club poolt, kahjustades sellega oluliselt kahe klubi vahelise koostöö võimalusi.
 2. Aasta 2015 majandusaasta arunade kinnitamine.
 3. Uue põhikirja redaktsiooni kinnitamine.
 4. Juhatuse valimised.
 5. Vastutavate isikute kinnitamine võistluste korraldamiseks.
 6. Aasta 2017 liikmetasude määramine.
 7. Informatsioonid.
 • Koosoleku algus kell 20:00
 • Üldkoosoleku ettepanek jätta välja päevakorrapunktid 2 ja 6. Päevakorrapunktid hääletati välja ühehäälselt.
 1. Crispin Reiväli, Eerik Tõnissoni ja Marvin Tammehoid välja arvamine ühingust seoses
  tahtlikult dokumentide võltsimisega, milleks oli 14.04.2016 toimunud üldkoosoleku poolt antud volituste eiramine ja otsuste ning ühingu põhikirja omavoliline muutmine, allkirja võltsimine ja juhatuse koosoleku protokolli nr 1 võltsimine. Juhatuse liikmete volituste ületamine, millega rikuti MTÜS §19 lg.1 p.4.  - juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi (§ 31) liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine. Urmas Täht klubist välja arvamine seoses sellega, et olles MTÜ Ervita Shooting Club juhatuse liige, saatis ta kirja Koigi vallavalitsusele ja OÜ-le Väo Paas Koigi laskepaiga õiguste ülevõtmiseks MTÜ Ervita Shooting Club poolt, kahjustades sellega oluliselt kahe klubi vahelise koostöö võimalusi.

Ettepanek: Seoses ühingu huvide ja tegevuse olulise kahjustamisega arvata koheselt ühingust välja Järgmised ühingu liikmed: Crispin Reiväli, Eerik Tõnisson, Marvin Tammehoid ja Urmas Täht.

Hääletamine: 25 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletuid.

Otsustati: Arvata alates 30.05.2016 kell 20:10 ühingust välja järgmised isikud: Crispin Reiväli, Eerik Tõnisson, Marvin Tammehoid ja Urmas Täht.

2. Uue põhikirja kinnitamine.

Ettepanek: Võtta vastu ja kinnitada uus põhikiri.

Hääletamine: 25 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletuid.

Otsustati: Võtta vastu uus põhikiri seisuga 30.05.2016. Põhikiri saadetud liikmetele 30.05.2016 kell 20:29.

3. Juhatuse kinnitamine.

Ettepanek: kinnitada ühingu juhatus vastavalt kehtivale põhikirjale. Juhatuse liikmeteks peale päevakorrapunkti nr 1 otsust on Endrik Kull ja Rene Rässa.

Hääletamine: 25 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletuid.

Otsustati: Kinnitada ühingu juhatuse liikmeteks Endrik Kull ja Rene Rässa.

4. Võistluste korraldamise eest vastutavate isikute kinnitamine.

Ettepanek: Anda otsustamine juhatuse pädevusse.

Hääletamine: 25 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletuid.

Otsustati: Anda võistluste korraldamise eest vastutavate isikute kinnitamine juhatuse pädevusse.

5. Informatsioonid.

 • Koosolek lõppes 30.05.2016 kell 21:00.
Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud